Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 18 januari 2009

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend.
Psalm 45:3
Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalte van deze koning en de lieflijkheid van de woorden die hij spreekt te schetsen. De schoonheid van deze koning heeft een hemels karakter: het is zegen van de eeuwige God. Het is niet moeilijk om in deze koning Jezus te herkennen en om zo te ontdekken dat het koninkrijk van God vol is van de glorie van Christus die geprezen moet worden tot in eeuwigheid.
Heer Jezus, eeuwige koning, u bent de mooiste en lieflijkste van alle mensen. U aanbid ik!