Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van donderdag 16 juli 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiƫrs 3:18
Wat kan er in ons leven in de weg zitten, waardoor we niet de luister van de Heer zien? Als we merken dat er geen verandering in ons leven plaatsvindt, als er geen groei is in liefde en zachtmoedigheid, als er integendeel vaak boosheid en bitterheid en kritiek in ons is, dan moeten we onszelf de vraag stellen wat daarvoor de oorzaak kan zijn. Wat staat er tussen ons en de Heer in? Wat is de bedekking voor ons gezicht waardoor we niets lijken te kunnen met de boodschap van geestelijke verandering door het aanschouwen van de luister? Het zijn onze zonden, onze wonden en onze gebondenheden. Alleen door de vergevende, genezende en bevrijdende genade van Christus zullen onze ogen echt open gaan voor zijn glorierijke luister.
Heer, geef me meer zicht op de belemmeringen waardoor ik uw luister niet zie en niet kan groeien in geloof.