Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 7 januari 2009

Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
Matteüs 5:20
Jezus heeft weinig goede woorden over voor de schriftgeleerden en farizeeën. Het zijn de mannen van de wet. Nu heeft Jezus niets tegen de wet, integendeel: hij komt om de wet te vervullen. Maar de wet zoals die door de schriftgeleerden en farizeeën wordt gehanteerd is hem een gruwel. Het is de wet van de moralisten die anderen de maat nemen: als je je hier aan houdt en als je dat maar doet, dan mag je er zijn. Het is de wet van de hoogmoedigen die zichzelf op de borst kloppen omdat ze het zo goed doen. In hun handen wordt de wet een zweep, een keurslijf. In de handen van Jezus wordt de wet een en al uitnodiging om te participeren in het koninkrijksleven dat hij mogelijk maakt.
Heer Jezus, leer me de gerechtigheid van de wet van uw koninkrijk kennen.