Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van dinsdag 7 juli 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18
De luister van de Heer werd ook gezien door profeten van de HEER. Bijvoorbeeld door Ezechiël. Wat moet dat een ongelooflijke impact hebben gehad. Je leest het in Ezechiël 1: een indrukwekkende beschrijving van de glorierijke heerlijkheid van de hemelse God. De beschrijving eindigt zo: ‘Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond.’ Ja, dat kan ook haast niet anders: dat je je neerwerpt op de grond, vol bevende aanbidding. En dan de stem horen, die krachtige en liefdevolle stem van de machtige en prachtige God!
Heer, uw luister is zo stralend indrukwekkend, zo imponerend groots. Ik werp me in aanbidding aan uw voeten neer.