Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van maandag 6 juli 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18
Als we nadenken over het aanschouwen van de luister van de Heer, moeten we ons ook verdiepen in dat intense gebed van Mozes, de vriend van God, die aan de HEER vraagt: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’. Hij vraagt daarmee heel veel, te veel. Niet alles krijgt hij te zien, want dan zou hij niet in leven kunnen blijven. En als het zover is, roept de HEER zijn naam uit: ‘De HEER! De HEER!’ Liefdevol, genadig, geduldig, trouw, waarachtig. De luister van de HEER heeft dus alles te maken met de naam van de HEER en de karaktereigenschappen van de HEER. Als we zijn luister willen kennen en ervaren en aanschouwen, dan moeten we ons dus laten onderdompelen in zijn naam en ons verwonderen over zijn prachtige eigenschappen.
Heer, laat ook mij uw luister zien! Leer me uw naam kennen. Laat me intens ervaren wie u werkelijk bent in al uw kostbare karaktertrekken.