Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van woensdag 1 juli 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiƫrs 3:18
In talloze kerken wordt er gezocht naar verandering. Veel christenen verlangen naar verandering van hun gemeente. Er worden plannen gemaakt, beleidstukken geschreven, nieuwe methoden uitgeprobeerd. Maar wat is nu de echte geestelijke verandering waar het in de Bijbel over gaat? Hoe vindt er nu verandering plaats die niet in vormen blijft steken maar die werkelijk een hartsverandering op gang brengt en nieuw leven wakker roept? De woorden van 2 Korintiƫrs 3 vers 18 reiken de sleutel aan: de Geest verandert ons als we de luister van de Heer aanschouwen! Kijk je mee naar de mooiste en boeiendste persoon in hemel en op aarde?
Heer, u wil ik zien met de ogen van mijn hart, omdat ik geloof dat uw Geest dan de verandering zal brengen waar ik naar verlang.