Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 30 juni 2009

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Romeinen 14:17
Als we zouden denken dat het koninkrijk van God vooral een zaak van uiterlijke dingen is, dan hebben we het mis. Natuurlijk is ons gedrag, zoals dat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in wat we eten en drinken of hoe we ons kleden of hoe onze tijdsbesteding eruit ziet, niet onbelangrijk. Maar de kern van de zaak van het koninkrijk is: gerechtigheid, vrede en vreugde. Heel expliciet wordt daar de Geest bij genoemd: het koninkrijk van God is een Geestelijke werkelijkheid die we alleen kunnen ontdekken en beleven door het vernieuwende werk van de heilige Geest van Jezus Christus. Het gebod van Jezus \'Zoek eerst het koninkrijk\' kan daarom ook zo luiden: \'Laat je vervullen met de Geest!\'
Heer, vervul me met uw heilige Geest zodat ik uw koninkrijk kan zien en erin kan leven.