Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 29 juni 2009

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Galaten 5:25
De vrucht van de Geest komt tot bloei in een leven waarin de Geest de richting wijst. En het is wel duidelijk welke richting dat is: Jezus Christus. Dat is voortdurend de focus van de heilige Geest en van al het werk dat hij doet: Gods kinderen met Christus verbinden zodat de gestalte en het karakter van Christus in hen zichtbaar worden. Maar dat vraagt wel dat we daadwerkelijk de leiding over ons leven uit handen geven en aan de Geest toevertrouwen. Onder zijn leiding gaat gebeuren dat Gods droom voor ieder van ons in vervulling gaat: dat we steeds meer toegroeien naar Christus, dat we steeds meer gelijkvormig worden aan zijn beeld, dat we steeds meer als Jezus zullen zijn.
Vader, ik wil me laten leiden door uw Geest en in zijn richting gaan. Schep in mij steeds meer Christus\' beeld.