Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 26 juni 2009

De vrucht van de Geest is ... zelfbeheersing ...
Galaten 5:23
De ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte ook tot uitdrukking in zelfbeheersing. Want er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid ligt telkens op de loer. Maar er zijn meer verleidingen waardoor we op de proef worden gesteld. Wat is het dan belangrijk en waardevol als de liefde van Jezus in je uitwerkt dat je jezelf in de hand houdt, of liever gezegd: dat je jezelf aan de hand van de Heer toevertrouwt die in jou een kracht werkt waardoor jij niet valt voor de verleiding. Zo vindt de strijd tegen zonde in je leven plaats en breekt het nieuwe leven van de Geest door. Wie zichzelf beheerst, laat Jezus Heer zijn!
Jezus, liefdevolle God, ik wil u Heer laten zijn in mijn leven. Laat me groeien in zelfbeheersing.