Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 25 juni 2009

De vrucht van de Geest is ... zachtmoedigheid ...
Galaten 5:23
Het woord zachtmoedigheid roept een groot verlangen op. Want we herkennen allemaal wel dat er in ons leven en in onze omgang met mensen zomaar een harde en veroordelende houding kan zitten. We vinden het vaak belangrijk om op onze strepen te staan, ons gelijk te halen, ons de kaas niet van het brood te laten eten. Juist daarom denken we misschien dat zachtmoedigheid voor watjes is, voor softe mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar het ligt toch anders: er is namelijk veel moed voor nodig om zacht te zijn, kwetsbaar, authentiek, oprecht. Jezus heeft het voorgedaan: hij was de zachtmoedigheid in eigen persoon. Hij zegt: \'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart\'.
Heer, leer me door uw Geest zachtmoedig te zijn in de omgang met mijn naaste.