Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 24 juni 2009

De vrucht van de Geest is ... geloof ...
Galaten 5:22
Bij de veelvoudigheid van de ene vrucht van de Geest hoort ook het geloof: vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus hoort bij het greoizame werk dat de heilige Geest in onze levens doet. Geloof heeft in de taal van de Bijbel alles te maken met trouw en vertrouwen. Dus we zien de heilige Geest aan het werk als we ons vertrouwen stellen op God, als we ons toevertrouwen aan Jezus en als we trouw zijn in een door de Geest geleide levensstijl. En tegelijk komt in dit geloofsvertrouwen ook weer een belangrijke karaktertrek van God tot uitdrukking: hij is trouw aan mensen, in zekere zin kun je zelfs zeggen dat hij zich aan ons toevertrouwt en in ons gelooft. Want we zijn zijn scheppingen, gemaakt om hem te eren en te dienen.
Heer, trouwe God, laat in mij de vrucht van geloof groeien en bloeien en leer me om me steeds meer aan u toe te vertrouwen.