Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 21 juni 2009

De vrucht van de Geest is ... geduld ...
Galaten 5:22
Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is ook lankmoedigheidheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot de situatie verbetert, tot de ander een stap in jouw richting zet, tot er een zichtbare verandering in je eigen leven tot stand komt. Als je de moed hebt om lang te wachten en om erop te reken dat God toch aan het werk is, dwars door alles heen en vaak onzichtbaar voor jou - dan ben je geduldig. En we voelen aan: dat krijg je niet zelf voor elkaar. Dat gebeurt alleen als de Geest in je werkt en je vrucht laat dragen.
Vader, geef dat er in mijn hart geduld groeit om vol te houden en het uit te houden, in Jezus\' naam.