Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 22 juni 2009

De vrucht van de Geest is ... vriendelijkheid ...
Galaten 5:22
De apostel Paulus roept ons in een van zijn brieven op om vriendelijk te zijn: \'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.\' Vreugde en vriendelijkheid liggen hier dicht bij elkaar: beide horen bij de vrucht van de Geest die het mooist tot uitdrukking komt in het leven van de Heer die nabij is. Vriendelijkheid heeft alles te maken met een milde en vriendschappelijke omgang met de mensen om ons heen. Juist wanneer er sprake is van vijandigheid, van verzet en conflict, is het belangrijk om in de stijl van het koninkrijk te reageren: met de vriendelijkheid van Christus en gedreven door zijn Geest.
Heer Jezus, schep in mij een geest van vriendelijkheid zodat ik mild ben in de omgang met mijn naaste.