Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 15 januari 2009

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Kolossenzen 1:13-14
Het koninkrijk van God is het rijk van het licht. Het is echt een totaal andere werkelijkheid dan die van de macht van de duisternis. Paulus spreekt over een geweldige reddingsoperatie waarin we van het ene rijk naar het andere zijn overgegaan: weg uit de duisternis van zonde en leugen naar het licht van vergeving en waarheid. Het leven van het koninkrijk is dus een verlost leven waarin de genade van de gekruisigde Heer stroomt, een genade die je leven radicaal verandert omdat de gekruisigde je koning is. Het is het rijk van de geliefde Zoon die ons allemaal tot geliefde zonen en dochters van God heeft gemaakt.
Heer, dank u voor dit nieuwe rijk waar niet de duisternis maar het licht heerst.