Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 12 juni 2009

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.
Galaten 5:17
Paulus heeft een helder beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Wat wij uit onszelf najagen, wat er uit ons hart kom als we zonder Christus leven, is in strijd met de Geest en daarom tegengesteld aan het koninkrijksleven. Maar er is ook een andere beweging gaande, er waait ook een andere Geest. Die Geest kent een verlangen dat juist ingaat tegen wat onze eigen niet-aangeraakte wil begeert. Zolang we ons niet door de Geest laten leiden, kunnen we dus niet doen wat we maar willen. Maar dat verandert als de Geest de leiding overneemt: het verlangen van de Geest wordt ons verlangen, we gaan willen wat hij wil. Daar is het Paulus natuurlijk om te doen: om ons te leren verlangen in overeenstemming met de Geest die verlangt.
Heer, waai met uw Geest door mijn leven zodat al mijn verlangen zuiver wordt, gericht op u.