Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 11 juni 2009

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Galaten 5:16
In de brief aan de Galaten spreekt Paulus in hoofdstuk 5 over het werk van de Geest. Heel helder en nadrukkelijk roept hij zijn lezers op om zich door de Geest te laten leiden. Die oproep moet ook telkens weer klinken omdat het diep in ons zit om ons te laten leiden door onze eigen begeerten. We zijn uit op waardering, op succes, op genot en op geluk, en we zoeken het vaak op plaatsen waarvan God zegt dat we het er niet kunnen vinden. Het gericht zijn op onze eigen begeerten hoort bij het oude leven dat we afleggen als we in Christus zijn en zijn koninkrijk zien en ervaren. Maar toch steekt dat oude leven ook steeds weer de kop op. Daarom die focus op de Geest: laat je leiden door hem, en hem alleen.
Heer Jezus, ik wil me laten leiden door uw Geest. Leer me om niet op mijn eigen begeerten gericht te zijn.