Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 9 juni 2009

Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.
Handelingen 2:38
De mensen die hebben geluisterd naar de Pinkstertoespraak van Petrus hebben een diepgaande vraag gesteld: \'Wat moeten wij doen, broeders?\' Petrus geeft een helder antwoord. En met dat antwoord presenteert hij, net als Jezus deed, de werkelijkheid van het koninkrijk van God op aarde. Want het gaat om bekering, een nieuwe visie, een veranderde kijk op het leven onder de hemel. Het huidige leven, waar we zelf centraal staan en God ons eventueel mag helpen, moeten we achter ons laten, en het nieuwe leven, waarin God centraal staat en hij ons in zijn plan wil inschakelen, mogen we omarmen. Deze realiteit wordt werkelijkheid door de heilige Geest. \'Het koninkrijk is nabij!\'
Heer, geef me steeds opnieuw dat ik me afkeer van mijn eigen koninkrijk en me in uw Geest toekeer naar uw koninkrijk.