Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 8 juni 2009

Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Handelingen 2:33
Er was op de eerste Pinksterdag heel wat te zien en te horen. Petrus heeft er uitleg over gegeven. Het ging om Jezus die de Geest deed neerdalen op de Pinksterdag. Daar draaide het om in de zichtbare en hoorbare tekens. De vlammen als van vuur maakten zichtbaar dat de brandende liefde van de Geest op aarde was gekomen om mensen in vuur en vlam te zetten voor Jezus, de messias. Het geluid van een geweldige windvlaag maakte hoorbaar dat de storm van de Geest mensen richting Jezus drijft. En de vreemde talen die tot klinken kwamen vertelden dat het evangelie van Jezus voor alle mensen is bestemd. Als je wilt weten of de Geest aan het werk is, vraag je dan af: hoor ik de stem van Jezus en zie ik zijn gelaat?
Heer Jezus, dank u dat u uw Geest op ons hebt doen neerdalen. Ik verlang ernaar u te horen en te zien.