Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 5 juni 2009

Jezus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen.
Handelingen 2:33
Voordat mensen de Geest ontvangen, ontvangt Jezus de Geest. Dat is bijzonder: de Geest die er was om Jezus op aarde te brengen en die op Jezus was tijdens zijn bediening temidden van de Israƫlieten, wordt nu opnieuw aan Jezus gegeven. Jezus is door God verheven na zijn kruisdood: zijn opstanding en hemelvaart vormen de basis voor de volgende grootse daad. Jezus ontvangt de Geest van zijn Vader om deze Geest uit te kunnen delen aan Gods kinderen. We raken hier aan de geheimen van God de Drie-enige: Vader, Zoon en Geest zijn op onnavolgbare wijze met elkaar verbonden en op elkaar betrokken in dat ene grote werk: heil brengen op aarde en vrede voor de mensen.
Jezus, dank u voor het geven van de Geest die u van de Vader hebt ontvangen.