Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 14 januari 2009

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Romeinen 14:17
Het gaat in het koninkrijk van God niet om dingen als het wel of niet eten van wat rein of onrein is, of om andere zaken die uiterlijke vormen betreffen. Het gaat veel meer om de kern: gerechtigheid door goed en recht te doen, vrede door de ander werkelijk te zoeken en vreugde door blijdschap te vinden niet in uiterlijke levensomstandigheden maar in de koning van het rijk van God, dat is in Jezus. Zo is het koninkrijk een zaak van de heilige Geest die werkt, die zijn kracht beschikbaar stelt en die mensen een hart geeft dat uitgaat naar het koninkrijksleven dat in Christus zichtbaar en ervaarbaar is geworden. Leven in het koninkrijk is steeds meer vervuld willen raken van de heilige Geest.
Heer, laat uw koninkrijk komen door uw kinderen steeds meer te vervullen met uw Geest.