Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 3 juni 2009

Allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Handelingen 2:4
De heilige Geest maakt op de Pinksterdag de tongen los! Dat is naast het geluid van de windvlaag en de vlammen van vuur het derde teken op deze bijzondere dag. De apostelen ervaren dat de Geest van Christus in hen vaart en ze beginnen te spreken in talen die ze nog niet kenden. Ze spreken dan ook niet zelf: het is de Geest die door hen heen spreekt. Zo wordt op Pinksteren duidelijk dat God een God van woorden is, woorden die kracht hebben, woorden die vol zijn van het evangelie van Gods grote daden in Christus. En iedereen moet het horen! Pinksteren betekent: het koninkrijk van God wordt door de Geest vertolkt in alle mogelijke talen.
Heer, dank u dat u door uw Geest het evangelie laat weerklinken.