Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 2 juni 2009

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
Handelingen 2:3
Wat het precies is, weet Lucas niet. Het lijkt op vlammen. Gods Geest manifesteert zich op een manier die zich niet in klinkklare taal laat beschrijven. Er zijn beelden nodig: een soort vlammen, zoiets als vuur, maar toch ook weer anders. Intussen is het een beeld dat ons wel helpt om het werk van de Geest te leren verstaan. Hij wil ons in vuur en vlam zetten, voor Jezus. Hij wil onze levens schoonbranden, zodat ze aan Gods doel gaan beantwoorden. Hij wil onze harten verwarmen voor die ene naam die onder de hemel is gegeven tot onze redding: Jezus. Pinksteren is een heilzame vlammenzee voor iedereen die zich beschikbaar stelt voor Gods koninkrijk.
Dank u, Heer Jezus, dat uw Geest ons vurig maakt voor u en voor uw koninkrijk.