Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 1 juni 2009

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Handelingen 2:2
De komst van de heilige Geest op aarde vindt niet plaats op de manier van de komst van Jezus. Terwijl Gods Zoon haast onopgemerkt ergens in een achterafstadje werd geboren, komt de volheid van Gods Geest op een zeer opvallende en openbare manier in Jeruzalem. De hemel gaat open: vanuit Gods dimensie van de geschapen werkelijkheid klinkt er het geluid van een geweldige windvlaag. Alle aanwezigen horen het. Heel het huis wordt er vol van. Dit zegt iets over het overweldigende werk van de Geest: God stort zijn hart in de mensen uit omdat hij een hartstochtelijk verlangen heeft dat Jezus wordt gekend en bemind en dat het koninkrijk zich verder een weg baant in deze wereld.
Heer God, dank u voor de krachtige windvlaag van de Geest over deze wereld in in mijn leven.