Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 27 mei 2009

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Matteüs 10:34
De woorden die Jezus meegeeft aan zijn leerlingen die op weg gaan om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen zijn niet in alle opzichten gemakkelijk. Sterker nog: wat Jezus nu zegt is buitengewoon confronterend. Het beeld uit de evangeliën is wellicht vooral dat Jezus vrede komt brengen: hij brengt genezing, heelheid, liefde en zachtmoedigheid. Maar blijkbaar is dat maar één kant van de zaak van het koninkrijk. De andere kant is deze: Jezus\' evangelie roept verzet op en tegenstand. Er zullen mensen zijn die zich niet gewonnen willen geven aan het koninkrijk en aan de overvloed van leven in dat koninkrijk. Want het evangelie gaat in tegen het ego. Dat is vragen om moeilijkheden.
Heer, vredevorst, leer me om de confrontatie van het evangelie niet uit de weg te gaan.