Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 23 mei 2009

Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.
MatteĆ¼s 10:20
De leerlingen van Jezus zullen tegenstand ondervinden, zelfs vervolgd en uitgeleverd worden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Ook daar is Jezus open over. En hij begrijpt het dat de leerlingen dan bezorgd zullen zijn over wat ze moeten zeggen, of ze de goede woorden wel zullen vinden. Maar hij zegt: je hoeft niet bang te zijn, want je staat er niet alleen voor. Jezus laat hun zien dat de Geest van zijn Vader dan in zijn leerlingen zal spreken. Dat is geweldig bemoedigend: de drie-enige God - Vader, Zoon en heilige Geest - laat leerlingen van Jezus nooit in de steek. De woorden die stromen in de gemeenschap van God de Drie-ene zullen ook stromen in het binnnste van de leerlingen van Jezus.
Heer, dank u voor de bemoedigende werkelijkheid van uw Geest die in ons spreekt.