Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 16 mei 2009

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.
Matteüs 4:18
Wie kunnen er leerling worden van Jezus? Je zou gemakkelijk kunnen denken dat Jezus bij zijn zoektocht naar de schriftgeleerden en de Farizeeën zou kijken. Zij waren immers al intensief bezig met het woord van God en legden zich toe op een heilig leven in overeenstemming met Gods wet. Prima kandidaten dus om met Jezus op te trekken en verder te komen in hun leerproces. Maar Jezus denkt daar anders over. Hij zoekt mensen die leerbaar zijn, en blijkbaar heeft hij daar vragen bij als hij de schriftgeleerden en Farizeeën ziet opereren. Maar als hij twee vissers ziet, Simon en Andreas, springt zijn hart op: deze gewone mannen moet hij hebben om hen mee te nemen in een lang en intensief leerproces.
Heer, u zocht leerlingen en bent daar ook nu mee bezig. Laat mij uw leerling mogen zijn.