Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 13 mei 2009

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.
Matteüs 13:52
De schriftgeleerden hebben in de evangeliën niet zo\'n goede naam. Ze worden steeds in één adem genoemd met de farizeeën. Het zijn de betweters en de wetticisten, de moralisten die het volk opjagen met nog meer regels. Maar in deze uitspraak van Jezus komen schriftgeleerden in een heel ander licht te staan: als ze leerlingen van het koninkrijk zijn, dan worden het mensen die de prachtigste dingen opdiepen uit de voorraadkamer. Met die voorraadkamer wordt ongetwijfeld het woord van God bedoeld, het evangelie van het koninkrijk: leerlingen die daarin de weg zoeken en steeds meer wegwijs worden, zullen als ware schriftgeleerden steeds opnieuw zowel nieuwe als oude schatten tevoorschijn halen.
Heer, net als u wil ik steeds meer thuis raken in de voorraadkamer van de woorden van het koninkrijk.