Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 12 mei 2009

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
Lucas 14:27
Leerling zijn van Jezus houdt veel meer in dan het leren van een nieuwe manier van denken. Dat hoort er zeker wel bij: dat je denken vernieuwd wordt omdat je luistert naar Jezus als je leraar. Maar het gaat verder. Leerling zijn van deze leraar betekent ook kruis dragen: ervaren dat de weg moeilijk is, dat je weerstand ondervindt, dat het pijn kost, dat je je eigen ik moet verloochenen. Leerling zijn betekent verder: de weg van Jezus volgen. Zijn weg is zeker uniek geweest: lijden ern sterven voor de zonden van heel de wereld. Maar als we onderweg achter hem aangaan, zuillen we merken dat zijn levensweg en zijn levensstijl ook steeds meer die van ons gaan kleuren.
Heer Jezus, leer me mijn kruis te dragen en uw weg te volgen, in de kracht van uw Geest.