Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 9 mei 2009

Maak leerlingen ... door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
MatteĆ¼s 28:20
Leerling zijn betekent dat je je houdt aan alles wat Jezus je opgedragen heeft. Het is dus niet een gemakkelijk weg die leerlingen gaan. Het is een weg waarop je in elke situatie weer de vraag stelt: wat vraagt Jezus nu? Als die vraag telkens botst op de tekorten in je leven, is dat een zware en misschien zelfs onbegaanbare weg. Maar bij het koninkrijk van de hemel hoort dat we deel krijgen aan de volheid van leven van Christus, aan de overvloed van Gods genade. Vanuit die overvloed komt Jezus liefdevol en krachtig naar ons toe met zijn geboden en opdrachten. Heb lief. Oordeel niet. Bid. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Wees volmaakt. Is dat allemaal onmogelijk? Bij ons wel, bij God niet. Het is een levenslang leerproces.
Heer, leer me leerling te zijn en steeds meer vreugde te beleven aan alles wat u hebt opgedragen.