Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 5 mei 2009

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.\'
Matteüs 28:18
De eerste woorden die Jezus spreekt als hij naar zijn leerlingen toekomt (zowel de aanbiddende als de twijfelende) zijn vol van het koninkrijk. Want Jezus presenteert zich hier als de goddelijke, de machtige koning van de hemel en van de aarde. Niets is er in hemel of op aarde wat buiten zijn macht om gaat. Heel de schepping en heel de mensheid, alles wat in de hemel, alles wat in de lucht, alles wat op het land, alles wat onder water is - het behoort Jezus toe. Als hij zijn leerlingen er straks op uitstuurt om leerlingen te maken, dan moeten ze dat goed beseffen: Jezus doet dat als de ultieme machthebber, als de leraar in wie al Gods wijsheid is, als de koning-schepper die eeuwig leeft.
Heer, hemelse koning en schepper, u aanbid ik omdat u alle macht op aarde hebt zoals in de hemel.