Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 4 mei 2009

Toen ze Jezus zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.
Matteüs 28:17
De leerlingen van Jezus zijn na zijn opstanding naar Galilea gegaan om hun Heer daar op de berg te ontmoeten. Als ze hem zien, kunnen ze maar één ding doen: hem aanbidden. Ze bewijzen Jezus de goddelijke eer die hem als levende Heer toekomt. Want het staat nu vast: Jezus is God, God is Jezus! En iedereen die God zoekt zal hem in de ontmoeting met Jezus vinden. Maar naast de aanbidding is er ook de twijfel: is dit echt wel Jezus? Is het echt goed om Jezus als God te aanbidden? Ook oog in oog met de levende Heer kan het nog moeilijk zijn om met hart en ziel te geloven. \'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.\' Wie zo leert bidden zal ook leren aanbidden.
Heer, levende God, u aanbid ik met alles wat in mij is, zelfs met de twijfel die in me is.