Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 3 mei 2009

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd.
Matteüs 28:16
De eerste opdracht van Jezus voor zijn leerlingen na zijn opstanding uit de dood is: ga naar de berg in Galilea. Het is de berg waar Jezus onderricht heeft gegeven aan de leerlingen en aan vele andere mensen die erbij waren geweest. Het was het onderricht over het leven in het koninkrijk, beter bekend als de bergrede. Zo kort na zijn opstanding, teken van het overwinnende leven, brengt Jezus zijn leerlingen dus opnieuw bij de basis. Hij zegt zoveel als: \'Het nieuwe leven is volop beschikbaar, want ik ben opgestaan! Luitser daarom opnieuw naar mijn onderwijs en leidt het leven van het koninkrijk op aarde zoals in de hemel.\' Pasen is bij Matteüs dus de ultieme uitnodiging om leerling van Jezus te worden.
Heer, aan uw voeten wil ik zitten op de berg, om uw leerling te zijn.