Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 15 april 2009

...op aarde zoals in de hemel.
MatteĆ¼s 6:10
Het gebed als de taal van het koninkrijk leert ons om hemel en aarde veel meer in elkaars verlengde te zien dan we vaak doen. Het is niet voor niets dat we in de Bijbel regelmatig worden opgeroepen om niet aardsgezind te zijn. Het gaat ons van nature namelijk heel gemakkelijk af om ons te hechten aan wat hier op aarde belangrijk is. Voor we het weten zijn we dan bezig om ons eigen koninkrijk te bouwen in plaats van gericht te zijn op Gods koninkrijk. Bidden is dan de manier om te leren geloven dat het God erom gaat dat de hemel op aarde gestalte krijgt. Zijn licht, zijn leven, zijn liefde willen vanuit de hemel doorbreken op de aarde, in ons dagelijkse leven. Zijn hemelse naam, zijn hemelse koninkrjk en zijn hemelse wil maken het leven op aarde goed.
Heer, laat de hemel van uw levende liefde op aarde steeds meer zichtbaar zijn.