Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 14 april 2009

Laat uw wil gedaan worden.
MatteĆ¼s 6:10
Als Jezus ons leert bidden dat Gods wil wordt gedaan, is dat niet iets waar we passief bij staan te kijken. Zo wordt de wil van God nog wel eens opgevat: de dingen gaan zoals God het wil en daar kunnen we weinig invloed op uitoefenen. Nu bestaat er zeker een voor ons verborgen wil van God: zijn plan. Maar in ons koninkrijksbidden gaat het om de wil van God die we kennen, omdat Jezus die wil heeft bekend gemaakt. Heel eenvoudig draait het hierom: dat we gehoorzaam zijn aan Gods geboden, dat we ons laten leiden door de Geest, dat we ons door Jezus laten meenemen in dat nieuwe leven dat hij is komen brengen. Laat uw wil gedaan worden, bidden we, en wel door onszelf. Zo wordt het koninkrijk op aarde zichtbaar.
Heer, leer me om vanuit de overvloed van het koninkrijk een leven van gehoorzaamheid te leiden.