Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 13 april 2009

Laat uw koninkrijk komen.
MatteĆ¼s 6:10
Jezus leert ons ook om te bidden om de komst van het koninkrijk. Daarbij moeten we niet allereerst denken aan de toekomst: de terugkeer van Jezus. Het gaat in het koninkrijk om het leven nu: het koninkrijk van God krijgt daar gestalte waar mensen in de kracht van de Geest Jezus als Heer erkennen. Waar Jezus koning is in mensenleven, daar breekt het koninkrijk door, daar worden nu al tekens van het komende koninkrijk opgericht. Het koninkrijk is zichtbaar waar de hemel de aarde begint te overlappen. Als we dus bidden om de komst van het koninkrijk, bidden we om gehoorzaamheid: dat we als leerlingen van Jezus luisteren naar zijn stem, en ook daadwerkelijk doen wat hij zegt. Zo komt het koninkrijk.
Heer Jezus, laat door uw Geest het koninkrijk op aarde zichtbaar worden zoals in de hemel.