Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 12 april 2009

Laat uw naam geheiligd worden.
Matteüs 6:9
Als we eerlijk zijn, zijn we vaker met onze eigen naam bezig dan met die van God de Vader. We willen gezien en gekend en gewaardeerd worden. We willen naam maken en we zijn diep verontwaardigd als onze naam te grabbel wordt gegooid. \'Laat míjn naam geheiligd worden!\'. Jezus leert ons om ons te richten op de naam van God, dat is op God zelf: op zijn wezen, zijn aanwezigheid, waarin zijn almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Als we luisteren naar Jezus\' gebedsonderwijs en het daadwerkelijk in de praktijk brengen, zullen we steeds meer ontdekken: het gaat om hem, niet om mij! En juist daardoor zullen opbloeien omdat dit de weg is naar het koninkrijksleven.
Vader van Jezus, laat niet mijn naam maar uw naam schitteren in mijn leven.