Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 8 april 2009

Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.
Matteüs 6:8
Jezus geeft de reden aan waarom een overvloed van woorden in ons bidden geen doel dient. Soms kun je denken dat veel woorden gebruiken kracht geeft aan je gebed, dat je pas echt aan het bidden bent als je veel te zeggen hebt. Maar bidden is misschien wel allereerst luisteren: dat God naar jou luistert - hij weet al wat jij wilt zeggen - en dat jij naar God luistert. Bidden is een oefening in vertrouwen: dat je met God deelt wat je bezig houdt, dat je hem betrekt bij wat je dagelijks bezighoudt, dat je je leven in zijn hand legt. Hij weet al wat je nodig hebt, je hoeft het alleen maar kort aan hem voor te leggen, en dan gaat hij er zijn weg mee.
Vader, leer me vertrouwelijk en vol vertrouwen met u om te gaan.