Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 7 april 2009

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na!
MatteĆ¼s 6:7
Bidden is allereerst een vertrouwensrelatie. Het gaat in het gebed om het je toevertrouwen aan de God van je leven die je leidt in zijn koninkrijk. Juist waar de relatie er een is van vertrouwen en intimiteit, zijn er niet altijd veel woorden nodig. Daarom waarschuwt Jezus ook voor breedsprakigheid en eindeloos gebabbel. Een dergelijke heidense praktijk verhult slechts dat er van een vetrouwensrelatie geen sprake is. Elk koninkrijksgebed mag gebaseerd zijn op het je toevertrouwen aan de liefdevolle toewending van de Vader naar jou als zijn kind. Dan kunnen gebeden best ook nog lang duren, maar dan niet vanwege een overvloed aan woorden maar vanwege het genieten van Gods overvloedige nabijheid.
Vader in de hemel, bewaar me voor een overvloed aan woorden en gun me de overvloed van uw nabijheid.