Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 5 april 2009

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
MatteĆ¼s 6:5
In het onderwijs van Jezus over het gebed vertelt hij eerst hoe het niet moet. Zijn leerlingen moeten geen voorbeeld nemen aan de huichelaars. Die voeren alleen maar een toneelstukje op en willen daarbij door iedereen gezien worden. Op de hoeken van de straten staan ze voor iedereen zichtbaar te bidden. Dat levert veel op: de bewondering van de mensen die ernaar kijken en die denken: \'Ik wilde dat ik bidden kon zoals zij\'. Maar precies dat moet je niet willen, zegt Jezus. De huichelaars ontvangen het loon dat ze zoeken: bewonderd worden door de mensen. Echt bidden heeft een heel ander resultaat: gekend worden door de Vader in de hemel. Als hij je ziet bidden, is dat genoeg.
Heer, leer me om in het bidden alleen u te zoeken, die mijn Vader bent.