Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 8 januari 2009

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
MatteĆ¼s 6:10
Het koninkrijk van God is gekomen en het koninkrijk van God moet nog komen. Het is in dit spanningsveld dat Jezus ons leert bidden om de komst van het koninkrijk. Dat koninkrijk staat voor het hemelse leven zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft: een leven van oprechtheid en gerechtigheid, een leven van vrede en vreugde, een leven van heelheid en heil. In Jezus is dat leven op aarde gekomen en zal het op aarde komen. Als wij bidden om het koninkrijk is dat de uitdrukking van ons verlangen dat de hemel zichtbaar wordt op aarde doordat Gods wil wordt gedaan in ons leven. Dan beginnen hemel en aarde elkaar te overlappen. Daar is het koninkrijk.
Heer Jezus, koning van het komende rijk,laat me leven onder uw koningschap van vrede en heelheid.