Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 21 februari 2023

Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou Hij niet langer liefhebben?
Psalm 77:8
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Je kunt worstelen met die vraag. En Ik kan er tegen als je het Mij rechtstreeks vraagt. Zou Ik voor eeuwig verstoten? Zou Ik niet langer liefhebben? Misschien wel dwars tegen jouw gevoel in, zeg Ik: nee, ik zal je nooit verstoten, Ik zal je eeuwig liefhebben.

[BID]
God, heb mij lief.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.