Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 17 januari 2023

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Psalm 103:1-2
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mijn heilige naam is vol van wie Ik ben. Ik ben liefdevol, barmhartig, vergevingsgezind en genadig. Loof mijn heilige naam van binnenuit en met heel je hart. Als je Mij aanbidt, zal er ruimte komen in je ziel. Vergeet niet één van mijn weldaden.

[BID]
God, geef ruimte aan mijn ziel.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.