Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 14 november 2022

U toont mij uw grote trouw, U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
Psalm 86:13

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik toon jou mijn grote trouw. Ik laat je nooit los en blijf je altijd dragen. Ook als er diep verdriet in je leven is, ook als de dood onderdeel is gaan uitmaken van je leven, ook als je je in de diepte van tegenslag en tegenstand bevindt - Ik verlos je uit die diepte. Ik laat weer licht schijnen in je duister.

[BID:]
Heer Jezus, verlos mij uit de diepte.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.