Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 9 november 2022

Behoed mij, want ik ben U toegewijd, red uw dienaar die op U vertrouwt, U bent mijn God.
Psalm 86:2

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je God, de Heer van je leven. Ik zie dat je aan Mij bent toegewijd. Daarin vind ik vreugde. Je vertrouwt op Mij en ik moedig je aan om je vertrouwen op Mij te blijven stellen en om Mij te blijven dienen. Langs die weg komt mijn redding in jouw leven. Ik ben je Heer. Dien Mij. Ik behoed jou.

[BID:]
Heer Jezus, help me om me aan U toe te wijden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.