Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 6 november 2022

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan.
Psalm 84:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik breng licht en heil in je leven. Ik geef je glorie en genade. En mijn uitnodiging aan jou op deze dag is: ga oprecht op weg. Wees onbevangen en vol vertrouwen. Ik geef je al mijn weldaden: vergeving en genezing, liefde en licht. Ja, ga in oprechte onbevangenheid op weg.

[BID:]
Heer Jezus, leer me oprecht op weg te zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.