Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 20 september 2022

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Kolossenzen 3:14

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik en de Vader zijn één. Samen met de Vader en de Geest verlang Ik ernaar dat die eenheid zichtbaar wordt tussen al Gods kinderen. Als je die eenheid wilt ervaren, kleed je dan in de liefde. De liefde is de band die eenheid geeft, volmaakte eenheid zelfs. Heb daarom lief. Heb Mij lief. Heb je naaste lief. Heb jezelf lief. Zo groei je in eenheid.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij liefhebben.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.