Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 28 augustus 2022

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
Psalm 119:130
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wat zijn er veel momenten dat je in het duister tast en dat het je ontbreekt aan wijsheid. Laat op die momenten mijn woorden opengaan. Luister ernaar. Laat ze doordringen tot je hart. Dan komt er licht in je leven. Dan ontvang je inzicht over de weg die je moet gaan. Als mijn woorden opengaan, ontvang je ook mijn Geest.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw woorden opengaan in mijn leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.