Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 23 juli 2022

Probeer voor alle mensen het goede te doen.
Romeinen 12:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Vader is vol goedheid. Dat heb Ik laten zien toen Ik op aarde was. Die goedheid van de Vader en van Mij geef Ik ook aan jou. Put uit die goedheid als je omgaat met mensen. Probeer voor alle mensen het goede te doen, omdat Ik goed ben, omdat de Vader goed is!

[BID:]
Heer Jezus, help me om altijd het goede te doen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.