Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 19 juli 2022

Wees niet hoogmoedig.
Romeinen 12:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig ben je als je nederig van hart bent. Hoogmoed past niet bij mijn koninkrijk. Hoogmoed betekent dat je jezelf stelt boven een ander, dat je jezelf meer vindt en de ander minder. Dat is niet de weg die Ik gegaan ben. Ik kwam om te dienen. Daarom: laat je hoogmoed los, en ga de weg van de nederigheid.

[BID:]
Heer Jezus, leer me mijn weg nederig te gaan, in uw voetspoor.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.