Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 28 mei 2022

Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Psalm 117:2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn liefde voor jou is overstelpend: eindeloos en overvloedig houd Ik van jou. Denk nooit te klein over mijn liefde. Die is altijd weer groter. En ook mijn trouw is niet maar voor even, maar voor altijd: eeuwig, van begin tot eind, Ja eeuwig duurt mijn trouw en overstelpend is mijn liefde. Leef daarom vol vertrouwen als geliefd kind.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw overstelpende liefde en trouw.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.